(- วันนี้ตรงกับวันที่ -)

จำนวนการเข้าใช้งานเว็บไซต์ (ครั้ง)
235369
วันนี้วันนี้88
เมื่อวานนี้เมื่อวานนี้342
สัปดาห์นี้สัปดาห์นี้1932
เดือนนี้เดือนนี้3558
ทั้งหมดทั้งหมด235369
เริ่มนับเมื่อ มีนาคม 2559

การดำเนินการด้านคุณธรรม จริยธรรม ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราช

ประมวลจริยธรรม
ประมวลจริยธรรมของข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราช พ.ศ. 2561

ประมวลจริยธรรมข้าราชการเมืองท้องถิ่นฝ่ายบริหารขององค์การบริหารส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราช พ.ศ. 2553 แก้ไขเพิ่มเติม                 

(ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558ประมวลจริยธรรมของข้าราชการเมืองท้องถิ่นฝ่ายบริหารขององค์การบริหารส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราช พ.ศ. 2553
ประมวลจริยธรรมของข้าราชการขององค์การบริหารส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราช พ.ศ. 2552 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2558 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2558

ประมวลจริยธรรมของข้าราชการขององค์การบริหารส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราช พ.ศ. 2552 
คำสั่ง

คำสั่งองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราช ที่ 2163/2558 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการจริยธรรมของข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราช


กองการเจ้าหน้าที่ องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราช

71 หมู่ที่ 7 ถนนเทวบุรี ตำบลโพธิ์เสด็จ อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช 80000

โทรศัพท์ 0 7535 6253 ต่อ 402, 403, 405 อีเมล personnel.nstpao@gmail.com

Copyright © 2015. All Rights Reserved.