Up

ประกาศ อบจ.นศ. เรื่อง โครงสร้างส่วนราชการและการแบ่งส่วนราชการภายในองค์การบริหารส่วนจังหวัด

ประกาศ อบจ.นศ. เรื่อง โครงสร้างส่วนราชการและการแบ่งส่วนราชการภายในองค์การบริหารส่วนจังหวัด
annpao-2560-09-27-02.pdf
 Hot
File Size:
788.00 kB
Date:
28 กันยายน 2560
Downloads:
150 x

ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราช เรื่อง โครงสร้างส่วนราชการและการแบ่งส่วนราชการภายในองค์การบริหารส่วนจังหวัด ประกาศ ณ วันที่ 27 กันยายน 2560

 
 
 
Powered by Phoca Download

กองการเจ้าหน้าที่ องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราช

71 หมู่ที่ 7 ถนนเทวบุรี ตำบลโพธิ์เสด็จ อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช 80000

โทรศัพท์ 0 7535 6253 ต่อ 402, 403, 405 อีเมล personnel.nstpao@gmail.com

Copyright © 2015. All Rights Reserved.