orders
announce
standard position
staffing plane 61 63
gallery
form
comment
newsletter s
ethics compile s
handbook
uniform
e lass
e plan n
official letter
official letter nstlocal
hrsystem

(- วันนี้ตรงกับวันที่ -)

จำนวนการเข้าใช้งานเว็บไซต์ (ครั้ง)
191144
วันนี้วันนี้162
เมื่อวานนี้เมื่อวานนี้241
สัปดาห์นี้สัปดาห์นี้403
เดือนนี้เดือนนี้6517
ทั้งหมดทั้งหมด191144
เริ่มนับเมื่อ มีนาคม 2559
Up

คำสั่งเผยแพร่ทั่วไป

คำสั่ง อบจ.นศ. ที่ 1029/2560 เรื่อง รับโอนพนักงานส่วนตำบลมาบรรจุและแต่งตั้งเป็นข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด
คำสั่ง อบจ.นศ. ที่ 1884/2559 เรื่อง การจ้างพนักงานจ้างตามภารกิจและพนักงานจ้างทั่วไป
คำสั่ง อบจ.นศ. ที่ 1886/2559 เรื่อง ให้พนักงานจ้างทั่วไปลาออกจากการปฏิบัติงาน
คำสั่ง อบจ.นศ. ที่ 7/2560 เรื่อง ปรับอัตราเงินเดือนข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดให้ได้รับตามวุฒิ
คำสั่ง อบจ.นศ. ที่ 28/2560 เรื่อง ให้ข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดลาออกจากราชการ
คำสั่ง อบจ.นศ. ที่ 29/2560 เรื่อง ให้ข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดลาออกจากราชการ
คำสั่ง อบจ.นศ. ที่ 30/2560 เรื่อง ให้พนักงานจ้างตามภารกิจลาออกจากการปฏิบัติงาน
คำสั่ง อบจ.นศ. ที่ 33/2560 เรื่อง แก้ไขคำสั่งรับโอนพนักงานส่วนท้องถิ่นอื่นมาบรรจุและแต่งตั้งเป็นข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด
คำสั่ง อบจ.นศ. ที่ 45/2560 เรื่อง รับโอนพนักงานส่วนท้องถิ่นอื่นมาบรรจุและแต่งตั้งเป็นข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด
คำสั่ง อบจ.นศ. ที่ 51/2560 เรื่อง แก้ไขคำสั่งให้ข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดได้รับเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว
คำสั่ง อบจ.นศ. ที่ 105/2560 เรื่อง ให้ข้าราชการครูองค์การบริหารส่วนจังหวัดลาออกจากราชการ
คำสั่ง อบจ.นศ. ที่ 303/2560 เรื่อง ยกเลิกคำสั่งและแต่งตั้งข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดรักษาการในตำแหน่ง
คำสั่ง อบจ.นศ. ที่ 304/2560 เรื่อง ยกเลิกคำสั่งและแต่งตั้งให้ข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดเป็นผู้รักษาราชการแทน
คำสั่ง อบจ.นศ. ที่ 390/2560 เรื่อง การโอนข้าราชการครูองค์การบริหารส่วนจังหวัด
คำสั่ง อบจ.นศ. ที่ 398/2560 เรื่อง ให้ลูกจ้างประจำพ้นจากการไปช่วยปฏิบัติราชการ
คำสั่ง อบจ.นศ. ที่ 399/2560 เรื่อง ให้พนักงานจ้างทั่วไปพ้นจากการไปช่วยปฏิบัติงาน
คำสั่ง อบจ.นศ. ที่ 401/2560 เรื่อง แก้ไขคำสั่งรับโอนพนักงานส่วนท้องถิ่นอื่นมาบรรจุและแต่งตั้งเป็นข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด
คำสั่ง อบจ.นศ. ที่ 622/2560 เรื่อง รับโอนพนักงานครูเทศบาลมาบรรจุและแต่งตั้งเป็นข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด
คำสั่ง อบจ.นศ. ที่ 648/2560 เรื่อง ต่อสัญญาจ้างพนักงานจ้างตามภารกิจ
คำสั่ง อบจ.นศ. ที่ 656/2560 เรื่อง ให้พนักงานจ้างตามภารกิจลาออกจากการปฏิบัติงาน
 
 
Powered by Phoca Download

กองการเจ้าหน้าที่ องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราช

71 หมู่ที่ 7 ถนนเทวบุรี ตำบลโพธิ์เสด็จ อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช 80000

โทรศัพท์ 0 7535 6253 ต่อ 402, 403, 405 อีเมล personnel.nstpao@gmail.com

Copyright © 2015. All Rights Reserved.