orders
announce
standard position
staffing plane 61 63
gallery
form
comment
newsletter s
ethics compile s
handbook
uniform
e lass
e plan n
official letter
official letter nstlocal
hrsystem

(- วันนี้ตรงกับวันที่ -)

จำนวนการเข้าใช้งานเว็บไซต์ (ครั้ง)
191155
วันนี้วันนี้173
เมื่อวานนี้เมื่อวานนี้241
สัปดาห์นี้สัปดาห์นี้414
เดือนนี้เดือนนี้6528
ทั้งหมดทั้งหมด191155
เริ่มนับเมื่อ มีนาคม 2559
Up

คำสั่งเผยแพร่ทั่วไป

คำสั่ง อบจ.นศ. ที่ 2020/2560 เรื่อง ให้ข้าราชการครูองค์การบริหารส่วนจังหวัดไปช่วยปฏิบัติราชการ
คำสั่ง อบจ.นศ. ที่ 2016/2560 เรื่อง แก้ไขคำสั่งให้โอนข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด
คำสั่ง อบจ.นศ. ที่ 1900/2560 เรื่อง ให้พนักงานจ้างทั่วไปได้รับเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว
คำสั่ง อบจ.นศ. ที่ 1864/2560 เรื่อง การต่อสัญญาจ้างพนักงานจ้างตามภารกิจ
คำสั่ง อบจ.นศ. ที่ 1849/2560 เรื่อง การต่อสัญญาจ้างพนักงานจ้างทั่วไป
คำสั่ง อบจ.นศ. ที่ 1833/2560 เรื่อง ให้โอนข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด
คำสั่ง อบจ.นศ. ที่ 1804/2560 เรื่อง ให้พนักงานจ้างทั่วไปพ้นจากตำแหน่ง
คำสั่ง อบจ.นศ. ที่ 1797/2560 เรื่อง ให้พนักงานจ้างตามภารกิจลาออกจากการปฏิบัติงาน
คำสั่ง อบจ.นศ. ที่ 1798/2560 เรื่อง ให้พนักงานจ้างทั่วไปได้รับเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว
คำสั่ง อบจ.นศ. ที่ 1755/2560 เรื่อง ให้พนักงานจ้างตามภารกิจได้รับเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว
คำสั่ง อบจ.นศ. ที่ 1747/2560 เรื่อง ต่อสัญญาจ้างพนักงานจ้างทั่วไป
คำสั่ง อบจ.นศ. ที่ 1744/2560 เรื่อง การต่อสัญญาจ้างพนักงานจ้างตามภารกิจ
คำสั่ง อบจ.นศ. ที่ 1513/2560 เรื่อง แก้ไขคำสั่งต่อสัญญาจ้างพนักงานจ้างตามภารกิจ (เฉพาะราย)
คำสั่ง อบจ.นศ. ที่ 1329/2560 เรื่อง ย้ายข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด
คำสั่ง อบจ.นศ. ที่ 1327/2560 เรื่อง ให้ข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดได้รับเงินเพิ่มพิเศษสำหรับการสู้รบ (พ.ส.ร.)
คำสั่ง อบจ.นศ. ที่ 1300/2560 เรื่อง ต่อสัญญาจ้างพนักงานจ้างตามภารกิจ
คำสั่ง อบจ.นศ. ที่ 1276/2560 เรื่อง ให้พนักงานจ้างทั่วไปลาออกจากการปฏิบัติงาน
คำสั่ง อบจ.นศ. ที่ 1175/2560 เรื่อง ให้พนักงานจ้างตามภารกิจลาออกจากการปฏิบัติงาน
คำสั่ง อบจ.นศ. ที่ 1172/2560 เรื่อง การจ้างพนักงานจ้างตามภารกิจ
คำสั่ง อบจ.นศ. ที่ 1098/2560 เรื่อง การจ้างพนักงานจ้างตามภารกิจ
 
 
Powered by Phoca Download

กองการเจ้าหน้าที่ องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราช

71 หมู่ที่ 7 ถนนเทวบุรี ตำบลโพธิ์เสด็จ อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช 80000

โทรศัพท์ 0 7535 6253 ต่อ 402, 403, 405 อีเมล personnel.nstpao@gmail.com

Copyright © 2015. All Rights Reserved.