orders
announce
standard position
staffing plane 61 63
gallery
form
comment
newsletter s
ethics compile s
handbook
uniform
e lass
e plan n
official letter
official letter nstlocal
hrsystem

(- วันนี้ตรงกับวันที่ -)

จำนวนการเข้าใช้งานเว็บไซต์ (ครั้ง)
191179
วันนี้วันนี้197
เมื่อวานนี้เมื่อวานนี้241
สัปดาห์นี้สัปดาห์นี้438
เดือนนี้เดือนนี้6552
ทั้งหมดทั้งหมด191179
เริ่มนับเมื่อ มีนาคม 2559
Up

คำสั่งเผยแพร่ทั่วไป

คำสั่ง อบจ.นศ. ที่ 1083/2561 เรื่อง ให้โอนข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด
คำสั่ง อบจ.นศ. ที่ 1023/2561 เรื่อง แก้ไขคำสั่งย้ายข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด
คำสั่ง อบจ.นศ. ที่ 1018/2561 เรื่อง แก้ไขคำสั่งให้โอนข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดผู้สอบแข่งขันได้
คำสั่ง อบจ.นศ. ที่ 1017/2561 เรื่อง แก้ไขคำสั่งให้โอนข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด
คำสั่ง อบจ.นศ. ที่ 979/2561 เรื่อง ให้ข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดได้รับเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว
คำสั่ง อบจ.นศ.ที่ 968/2561 เรื่อง เลื่อนและแต่งตั้งข้าราชการครูองค์การบริหารส่วนจังหวัดให้มีวิทยฐานะที่สูงขึ้น
คำสั่ง อบจ.นศ. ที่ 970/2561 เรื่อง ยกเลิกคำสั่งและเลื่อนขั้นเงินเดือนข้าราชการครูองค์การบริหารส่วนจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ครั้งที่ 2 (เฉพาะราย)
คำสั่ง อบจ.นศ.ที่ 969/2561 เรื่อง ให้ข้าราชการครูองค์การบริหารส่วนจังหวัดได้รับเงินค่าตอบแทนนอกเหนือจากเงินเดือน
คำสั่ง อบจ.นศ. ที่ 953/2561 เรื่อง ให้พนักงานจ้างตามภารกิจลาออกจากการปฏิบัติงาน สั่ง ณ วันที่ 9 เมษายน 2561
คำสั่ง อบจ.นศ. ที่ 952/2561 เรื่อง ให้ข้าราชการครูองค์การบริหารส่วนจังหวัดลาออกจากราชการ สั่ง ณ วันที่ 9 เมษายน 2561
คำสั่ง อบจ.นศ. ที่ 930/2561 เรื่อง เลื่อนและแต่งตั้งข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดให้ดำรงตำแหน่งในระดับที่สูงขึ้น
คำสั่ง อบจ.นศ. ที่ 931/2561 เรื่อง แต่งตั้งลูกจ้างประจำให้ดำรงตำแหน่งสูงขึ้น สั่ง ณ วันที่ 4 เมษายน 2561
คำสั่ง อบจ.นศ. ที่ 930/2561 เรื่อง เลื่อนและแต่งตั้งข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดให้ดำรงตำแหน่งในระดับที่สูงขึ้น
คำสั่ง อบจ.นศ. ที่ 902/2561 เรื่อง ให้โอนข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดผู้สอบแข่งขันได้
คำสั่ง อบจ.นศ. ที่ 652/2561 เรื่อง โอนข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด
คำสั่ง อบจ.นศ. ที่ 661/2561 เรื่อง ย้ายข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด
คำสั่ง อบจ.นศ. ที่ 660/2561 เรื่อง เลื่อนและแต่งตั้งข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดให้ดำรงตำแหน่งในระดับที่สูงขึ้น
คำสั่ง อบจ.นศ. ที่ 620/2561 เรื่อง ให้พนักงานจ้างตามภารกิจลาออกจากการปฏิบัติงาน
คำสั่ง อบจ.นศ.ที่ 609/2561 เรื่อง ให้โอนข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด
คำสั่ง อบจ.นศ ที่ 414/2561 เรื่อง รับโอนพนักงานส่วนตำบลมาบรรจุแต่งตั้งเป็นข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด
 
 
Powered by Phoca Download

กองการเจ้าหน้าที่ องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราช

71 หมู่ที่ 7 ถนนเทวบุรี ตำบลโพธิ์เสด็จ อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช 80000

โทรศัพท์ 0 7535 6253 ต่อ 402, 403, 405 อีเมล personnel.nstpao@gmail.com

Copyright © 2015. All Rights Reserved.