orders
announce
standard position
staffing plane 61 63
gallery
form
comment
newsletter s
ethics compile s
handbook
uniform
e lass
e plan n
official letter
official letter nstlocal
hrsystem

(- วันนี้ตรงกับวันที่ -)

จำนวนการเข้าใช้งานเว็บไซต์ (ครั้ง)
183165
วันนี้วันนี้52
เมื่อวานนี้เมื่อวานนี้350
สัปดาห์นี้สัปดาห์นี้1129
เดือนนี้เดือนนี้8010
ทั้งหมดทั้งหมด183165
เริ่มนับเมื่อ มีนาคม 2559
Up

คำสั่งเผยแพร่ทั่วไป

order 947/2562 ให้ข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดไปช่วยปฏิบัติราชการ
คำสั่ง อบจ.นศ ที่ 2705/2561 เรื่อง แก้ไขคำสั่งแต่งตั้งให้ข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดรักษาการในตำแหน่ง
คำสั่ง อบจ.นศ ที่ 2139/2561 เรื่อง ย้ายข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด
คำสั่ง อบจ.นศ ที่ 1947/2561 เรื่อง แก้ไขคำสั่งจัดคนลงสู่ตำแหน่งและกำหนดเลขที่ตำแหน่งในส่วนราชการ (เฉพาะราย)
คำสั่ง อบจ.นศ ที่ 1879/2561 เรื่อง รับโอนพนักงานเทศบาลมาบรรจุและแต่งตั้งเป็นข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด (นางสุรีรัตน์ จงไกรจักร)
คำสั่ง อบจ.นศ ที่ 1878/2561 ให้พนักงานจ้างตามภารกิจลาออกจากการปฏิบัติงาน (นายอภิสิทธิ์ บัวอินทร์)
คำสั่ง อบจ.นศ ที่ 1815/2561 แต่งตั้งข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดให้ดำรงตำแหน่งสายงานผู้บริหาร (น.ส.เสาวลักษณ์ กุณฑล)
โอนข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด (นางประเทืองทิพย์ ทองทิพย์)
ให้โอนข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด (นายโสภณ พานิช)
คำสั่ง อบจ.นศ ที่ 1813/2561 ให้โอนข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดผู้สอบแข่งขันได้
คำสั่ง อบจ.นศ ที่ 1812/2561 โอนข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดผู้สอบแข่งขันได้
คำสั่ง อบจ.นศ ที่ 1603/2561 เรื่อง ให้พนักงานจ้างตามภารกิจไปช่วยปฏิบัติงาน
คำสั่ง อบจ.นศ ที่ 1555/2561 เรื่อง แก้ไขคำสั่งแต่งตั้งให้ข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดรักษาการในตำแหน่ง
คำสั่ง อบจ.นศ. ที่ 1573/2561 เรื่อง รับโอนพนักงานส่วนตำบลมาบรรจุและแต่งตั้งเป็นข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด
คำสั่ง อบจ.นศ. ที่ 1284/2561 เรื่อง รับโอนพนักงานเทศบาลมาบรรจุและแต่งตั้งเป็นข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด
คำสั่ง อบจ.นศ ที่ 1263/2561 เรื่อง ย้ายข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด
คำสั่ง อบจ.นศ. ที่ 1118/2561 เรื่อง ให้พนักงานจ้างทั่วไปลาออกจากการปฏิบัติงาน
คำสั่ง อบจ.นศ. ที่ 1104/2561 เรื่อง รับโอนพนักงานเทศบาลมาบรรจุและแต่งตั้งเป็นข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด
คำสั่ง อบจ.นศ. ที่ 1096/2561 เรื่อง ย้ายข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด
คำสั่ง อบจ.นศ.ที่ 414/2561 เรื่อง รับโอนพนักงานส่วนตำบลมาบรรจุและแต่งตั้งเป็นข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด
 
 
Powered by Phoca Download

กองการเจ้าหน้าที่ องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราช

71 หมู่ที่ 7 ถนนเทวบุรี ตำบลโพธิ์เสด็จ อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช 80000

โทรศัพท์ 0 7535 6253 ต่อ 402, 403, 405 อีเมล personnel.nstpao@gmail.com

Copyright © 2015. All Rights Reserved.