orders
announce
standard position
staffing plane 61 63
gallery
form
comment
newsletter s
ethics compile s
handbook
uniform
e lass
e plan n
official letter
official letter nstlocal
hrsystem

(- วันนี้ตรงกับวันที่ -)

จำนวนการเข้าใช้งานเว็บไซต์ (ครั้ง)
172865
วันนี้วันนี้13
เมื่อวานนี้เมื่อวานนี้345
สัปดาห์นี้สัปดาห์นี้1350
เดือนนี้เดือนนี้7258
ทั้งหมดทั้งหมด172865
เริ่มนับเมื่อ มีนาคม 2559

โครงสร้างบุคลากรกองการเจ้าหน้าที่

 
โครงสร้างบุคลากรกองการเจ้าหน้าที่
frame
นายสังคม หอมเกตุ
ผู้อำนวยการกองการเจ้าหน้าที่

 

ฝ่ายสรรหาและบรรจุแต่งตั้ง

 

  frame  
  นางสาวปัตติมา เพิงใหญ่
หัวหน้าฝ่ายสรรหาและบรรจุแต่งตั้ง
 
     
frame frame frame
นางสาวชมพูนุช  ประจักษ์สุนทร
นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ
นางสาวพรทิพย์  แกะประจักษ์
นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ
นายสิปพล  ชนาชน
นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ
     
frame   frame
นางสาวกฤษณา  สังสุข
นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ
  นางสาวอำไพ  พูลเอียด
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน
     
พนักงานจ้าง
  frame  
  นางสาวจุรีมาศ ทองคำชุม
ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
 

 

 

กองการเจ้าหน้าที่ องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราช

71 หมู่ที่ 7 ถนนเทวบุรี ตำบลโพธิ์เสด็จ อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช 80000

โทรศัพท์ 0 7535 6253 ต่อ 402, 403, 405 อีเมล personnel.nstpao@gmail.com

Copyright © 2015. All Rights Reserved.