orders
announce
standard position
01
02
gallery
form
newsletter s
ethics compile s
Manu report
Solve problems 2
comment
handbook
uniform
e lass
e plan n
official letter
official letter nstlocal
hrsystem
nst pao3

(- วันนี้ตรงกับวันที่ -)

จำนวนการเข้าใช้งานเว็บไซต์ (ครั้ง)
499140
วันนี้วันนี้438
เมื่อวานนี้เมื่อวานนี้516
สัปดาห์นี้สัปดาห์นี้1165
เดือนนี้เดือนนี้6572
ทั้งหมดทั้งหมด499140
เริ่มนับเมื่อ มีนาคม 2559

โครงสร้างบุคลากรกองการเจ้าหน้าที่

 
โครงสร้างบุคลากรกองการเจ้าหน้าที่
frame
นายสังคม หอมเกตุ
ผู้อำนวยการกองการเจ้าหน้าที่

 

ฝ่ายสรรหาและบรรจุแต่งตั้ง
  frame  
  นางสาวปัตติมา เพิงใหญ่
หัวหน้าฝ่ายสรรหาและบรรจุแต่งตั้ง
 
     
frame frame siwat
นางสาวชมพูนุช  ประจักษ์สุนทร
นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ
นางสาวพรทิพย์  แกะประจักษ์
นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ
นายศิวัชร์  ชนาชน
นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ
     
frame frame  panjaree
นางสาวกฤษณา  สังสุข
นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ
 นางสาวอำไพ  พูลเอียด
เจ้าพนักงานธุรการอาวุโส
นางสาวปาจรีย์  จอมพงค์
เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน
     
     
ฝ่ายส่งเสริมและพัฒนาบุคลากร
  oararak  
 
นางสาวอรลักษณ์  หนูทอง
หัวหน้าฝ่ายส่งเสริมและพัฒนาบุคลากร
 
frame  frame rattanaporn
นางสาวอรอุษา  เอียดแก้ว
นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ
 นายวิชิต รักดี
นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ
นางสาวรัตนาภรณ์ บุญสิน
นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ
cherry   frame
นางสาวอริศรา ปัญญายุทธศักดิ์
นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ
 นายนันทวิทย์ บุงอสตูล
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน
นางสาวนิรมล ทองทิพย์
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ

  

 ฝ่ายวินัยและส่งเสริมคุณธรรม
 

tippawan 2

 
  นางสาวทิพวรรณ  คงศาลา
หัวหน้าฝ่ายวินัยและส่งเสริมคุณธรรม
 
     
nisachon  shutikan  
นางสาวนิสาชล รักพลับ
นิติกรปฏิบัติการ 
นางสาวชุติกาญจน์ สงคง
  เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน    
นางสาวอานิสา ราชาพล
เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน

 

งานธุรการ
 frame                    
 นางสาวกุลณัฏฐ์ฐา กล่าวเกลี้ยง
เจ้าพนักงานธุรการอาวุโส
นางสาวสุพรรษา เดวัง
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

 

 

กองการเจ้าหน้าที่ องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราช

71 หมู่ที่ 7 ถนนเทวบุรี ตำบลโพธิ์เสด็จ อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช 80000

โทรศัพท์ 0 7535 6253 ต่อ 402, 403, 405 อีเมล personnel.nstpao@gmail.com

Copyright © 2015. All Rights Reserved.