orders
announce
standard position
01
02
gallery
form
newsletter s
ethics compile s
Manu report
Solve problems 2
comment
cpt 2565
uniform
e lass
e plan n
official letter
official letter nstlocal
hrsystem
nst pao3

(- วันนี้ตรงกับวันที่ -)

จำนวนการเข้าใช้งานเว็บไซต์ (ครั้ง)
608803
วันนี้วันนี้168
เมื่อวานนี้เมื่อวานนี้714
สัปดาห์นี้สัปดาห์นี้2668
เดือนนี้เดือนนี้168
ทั้งหมดทั้งหมด608803
เริ่มนับเมื่อ มีนาคม 2559
ประชุมข้าราชการ ลูกจ้างประจำและพนักงานจ้าง ครั้งที่ 1/2559 และพิธีแสดงมุทิตาจิตผู้เกษียณอายุราชการ ประจำปี 2559

การประชุมข้าราชการ ลูกจ้างประจำและพนักงานจ้าง ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราช ครั้งที่ 1/2559 และพิธีแสดงมุทิตาจิตผู้เกษียณอายุราชการ ประจำปี 2559 เมื่อวันที่ 28 กันยายน 2559 ณ ศาลาประชาคมโรงละครองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราช

โครงการฝึกอบรมปฐมนิเทศข้าราชการ อบจ.นศ.

โครงการฝึกอบรมปฐมนิเทศข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราช วันที่ 13-15 กรกฎาคม 2559 ณ ชลนภารีสอร์ท อ.ขนอม จ.นครศรีธรรมราช จัดโดย ฝ่ายส่งเสริมและพัฒนาบุคลากร กองการเจ้าหน้าที่ อบจ.นศ.

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ การประเมินผลการปฏิบัติงานในระบบแท่ง

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ "การประเมินผลการปฏิบัติงานตามระบบจำแนกตำแหน่งเป็นประเภทตามลักษณะงาน (ระบบแท่ง)" 27-28 มิ.ย. 2559 ณ โรงแรมเมืองลิกอร์ จังหวันครศรีธรรมราช จัดโดยฝ่ายส่งเสริมฯ กองการเจ้าหน้าที่

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ "การบริหารโครงการอย่างมืออาชีพ" เมื่อวันที่ 5 เมษายน 2559 ณ โรงแรมทวินโลตัส จังหวัดนครศรีธรรมราช จัดโดย ฝ่ายส่งเสริมและพัฒนาบุคลากร กองการเจ้าหน้าที่

การประชุม ก.จ.จ. นครศรีธรรมราช ครั้งที่ 2/2559

การประชุมคณะกรรมการข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด จังหวัดนครศรีธรรมราช ครั้งที่ 2/2559 เมื่อวันที่ 25 มีนาคม 2559 ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราช

พิธีมอบโล่เกียรติคุณบุคลากรดีเด่น ประจำปี 2558

พิธีมอบโล่เกียรติคุณบุคลากรดีเด่น ประจำปี 2558 ในกิจกรรมวันท้องถิ่นไทย วันที่ 18 มีนาคม 2559 ณ ศาลาประชาคมโรงละคร องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราช

 
Powered by Phoca Gallery

กองการเจ้าหน้าที่ องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราช

71 หมู่ที่ 7 ถนนเทวบุรี ตำบลโพธิ์เสด็จ อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช 80000

โทรศัพท์ 0 7535 6253 ต่อ 402, 403, 405 อีเมล personnel.nstpao@gmail.com

Copyright © 2015. All Rights Reserved.