Vinaora Nivo Slider 3.x
orders
announce
standard position
staffing plane 61 63
gallery
form
comment
newsletter s
ethics compile s
handbook
uniform
e lass
e plan n
official letter
official letter nstlocal
hrsystem

(- วันนี้ตรงกับวันที่ -)

จำนวนการเข้าใช้งานเว็บไซต์ (ครั้ง)
076853
วันนี้วันนี้335
เมื่อวานนี้เมื่อวานนี้314
สัปดาห์นี้สัปดาห์นี้1398
เดือนนี้เดือนนี้5403
ทั้งหมดทั้งหมด76853
เริ่มนับเมื่อ มีนาคม 2559

แจ้งเวียนคำสั่งด้านการบริหารงานบุคคลของ อบจ.นครศรีธรรมราช

<td style="text-align: ri

<td style="text-align: right; background-c

<td style="back

<td style="text-align: r

คำสั่งที่ เรื่อง สั่ง ณ วันที่
652/2561 โอนข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด newff24 9 มีนาคม 2561
661/2561 ย้ายข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด newff24 9 มีนาคม 2561
660/2561 เลื่อนและแต่งตั้งข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดให้ดำรงตำแหน่งในระดับที่สูงขึ้น newff24 9 มีนาคม 2561
620/2561 ให้พนักงานจ้างตามภารกิจลาออกจากการปฏิบัติงาน newff24 6 มีนาคม 2561
609/2561 ให้โอนข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด newff24 6 มีนาคม 2561
414/2561 รับโอนพนักงานส่วนตำบลมาบรรจุและแต่งตั้งเป็นข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดnewff24 9 กุมภาพันธ์ 2561
369/2561 ให้ข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดได้รับเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวnewff24 7 กุมภาพันธ์ 2561
345/2561 ให้ข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดไปช่วยปฏิบัติราชการnewff24 6 กุมภาพันธ์ 2561
298/2561 บรรจุและแต่งตั้งผู้สอบแข่งขันได้เป็นข้าราชการครูองค์การบริหารส่วนจังหวัดnewff24 1  กุมภาพันธ์ 2561
297/2561 บรรจุและแต่งตั้งผู้สอบแข่งขันได้เป็นข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดnewff24 1  กุมภาพันธ์ 2561
295/2561 ให้โอนข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดผู้สอบแข่งขันได้newff24 31 มกราคม 2561
307/2561 รับโอนข้าราชการพลเรือนสามัญผู้สอบแข่งขันได้ 1 กุมภาพันธ์ 2561
294/2561 ให้โอนข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดผู้สอบแข่งขันได้ 31 มกราคม 2561
277/2561 ให้พนักงานจ้างทั่วไปลาออกจากการปฏิบัติงาน 30 มกราคม 2561
276/2561 ให้พนักงานจ้างตามภารกิจลาออกจากการปฏิบัติงาน 30 มกราคม 2561
275/2561 โอนข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดผู้สอบแข่งขันได้ 30 มกราคม 2561
263/2561 รับโอนพนักงานส่วนตำบลผู้สอบแข่งขันได้ 30 มกราคม 2561
211/2561 ให้โอนข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด  25 มกราคม 2561
62/2561 แก้ไขคำสั่งรับโอนข้าราชการพลเรือนสามัญมาบรรจุและแต่งตั้งเป็นข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด lock icon  10 มกราคม 2561
59/2561 เลื่อนและแต่งตั้งข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดให้ดำรงตำแหน่งในระดับที่สูงขึ้น lock icon  10 มกราคม 2561
44/2561 ให้ข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดลาออกจากราชการ  9 มกราคม 2561
2392/2560 ให้พนักงานจ้างตามภารกิจไปช่วยปฏิบัติงาน  26 ธันวาคม 2560
2336/2560 แก้ไขคำสั่งรับโอนพนักงานครูเทศบาลมาบรรจุและแต่งตั้งเป็นข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด lock icon  20 ธันวาคม 2560
2276/2560 แก้ไขคำสั่งรับโอนพนักงานครูเทศบาลมาบรรจุและแต่งตั้งเป็นข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด lock icon  15 ธันวาคม 2560
2275/2560 แก้ไขคำสั่งให้โอนข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด (เฉพาะราย)  15 ธันวาคม 2560
2270/2560 แก้ไขคำสั่งรับโอนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษากรุงเทพมหานครมาบรรจุและแต่งตั้งเป็นข้าราชการครูองค์การบริหารส่วนจังหวัด lock icon  14 ธันวาคม 2560
2265/2560 การให้ข้าราชการ ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้างองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราช ได้รับเงินประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 lock icon  13 ธันวาคม 2560
2263/2560 ย้ายข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด lock icon  13 ธันวาคม 2560
2249/2560 ให้ลูกจ้างประจำลาออกจากราชการ  12 ธันวาคม 2560
2248/2560 ให้พนักงานจ้างตามภารกิจลาออกจากการปฏิบัติงาน  12 ธันวาคม 2560
2247/2560 ให้พนักงานจ้างตามภารกิจลาออกจากการปฏิบัติงาน  12 ธันวาคม 2560
2171/2560 ให้โอนข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด  30 พฤศจิกายน 2560
2169/2560 แก้ไขคำสั่งจัดคนลงสู่ตำแหน่งและกำหนดเลขที่ตำแหน่งในส่วนราชการ (เฉพาะราย) lock icon  29 พฤศจิกายน 2560
2166/2560 แก้ไขคำสั่งจัดคนลงสู่ตำแหน่งและกำหนดเลขที่ตำแหน่งในส่วนราชการ (เฉพาะราย) lock icon  28 พฤศจิกายน 2560
2128/2560 แก้ไขคำสั่งรับโอนพนักงานครูเทศบาลมาบรรจุและแต่งตั้งเป็นข้าราชการครูองค์การบริหารส่วนจังหวัด lock icon  22 พฤศจิกายน 2560
2104/2560 รับโอนพนักงานส่วนตำบลมาบรรจุและแต่งตั้งเป็นข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด lock icon  20 พฤศจิกายน 2560
2026/2560 ย้ายข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด lock icon  6 พฤศจิกายน 2560
2021/2560 ให้โอนข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด  3 พฤศจิกายน 2560
2020/2560 ให้ข้าราชการครูองค์การบริหารส่วนจังหวัดไปช่วยปฏิบัติราชการ  3 พฤศจิกายน 2560
2016/2560 แก้ไขคำสั่งให้โอนข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด  2 พฤศจิกายน 2560
2004/2560 ยกเลิกคำสั่งและเลื่อนขั้นเงินเดือนข้าราชการครูองค์การบริหารส่วนจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 ครั้งที่ 2 (เฉพาะราย) lock icon  31 ตุลาคม 2560
1932/2560 ให้ข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดได้รับเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว lock icon  16 ตุลาคม 2560
1931/2560 เลื่อนขั้นเงินเดือนข้าราชการครูองค์การบริหารส่วนจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ครั้งที่ 2 lock icon  16 ตุลาคม 2560
1930/2560 เลื่อนขั้นเงินเดือนข้าราชการครูองค์การบริหารส่วนจังหวัดที่ครบเกษียณอายุ lock icon  16 ตุลาคม 2560
1927/2560 ให้พนักงานจ้างตามภารกิจได้รับเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว lock icon  16 ตุลาคม 2560
1926/2560 เลื่อนค่าตอบแทนพนักงานจ้างตามภารกิจ รอบการเลื่อนค่าตอบแทนปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 lock icon  16 ตุลาคม 2560
1925/2560 เพิ่มค่าจ้างลูกจ้างประจำ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ครั้งที่ 2 lock icon  16 ตุลาคม 2560
1924/2560 เลื่อนขั้นเงินเดือนข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ครั้งที่ 2 lock icon  16 ตุลาคม 2560
1923/2560 เพิ่มค่าจ้างลูกจ้างประจำที่ครบเกษียณอายุ lock icon  16 ตุลาคม 2560
1922/2560 เลื่อนขั้นเงินเดือนข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดที่ครบเกษียณอายุ lock icon  16 ตุลาคม 2560
1900/2560 ให้พนักงานจ้างทั่วไปได้รับเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว  6 ตุลาคม 2560
1896/2560 รับโอนพนักงานครูเทศบาลมาบรรจุและแต่งตั้งเป็นข้าราชการครูองค์การบริหารส่วนจังหวัด lock icon 5 ตุลาคม 2560
1864/2560 การต่อสัญญาจ้างพนักงานจ้างตามภารกิจ  29 กันยายน 2560
1849/2560 การต่อสัญญาจ้างพนักงานจ้างทั่วไป  29 กันยายน 2560
1833/2560 ให้โอนข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด  27 กันยายน 2560
1828/2560 จัดคนลงสู่ตำแหน่งและกำหนดเลขที่ตำแหน่งในส่วนราชการ lock icon  27 กันยายน 2560
1827/2560 รับโอนพนักงานครูเทศบาลมาบรรจุและแต่งตั้งเป็นข้าราชการครูองค์การบริหารส่วนจังหวัด lock icon  26 กันยายน 2560
1826/2560 เลื่อนและแต่งตั้งข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดให้ดำรงตำแหน่งในระดับที่สูงขึ้น lock icon  26 กันยายน 2560
1825/2560 รับโอนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษากรุงเทพมหานครมาบรรจุและแต่งตั้งเป็นข้าราชการครูองค์การบริหารส่วนจังหวัด lock icon  26 กันยายน 2560
1820/2560 ยกเลิกคำสั่งและเลื่อนขั้นเงินเดือนข้าราชการครูองค์การบริหารส่วนจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 ครั้งที่ 1 (เฉพาะราย) lock icon  26 กันยายน 2560
1819/2560 ยกเลิกคำสั่งและเลื่อนขั้นเงินเดือนข้าราชการครูองค์การบริหารส่วนจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559 ครั้งที่ 2 (เฉพาะราย) lock icon  26 กันยายน 2560
1818/2560 ให้ข้าราชการครูองค์การบริหารส่วนจังหวัดได้รับเงินค่าตอบแทนนอกเหนือจากเงินเดือน lock icon  26 กันยายน 2560
1817/2560 เลื่อนและแต่งตั้งข้าราชการครูองค์การบริหารส่วนจังหวัดให้มีวิทยฐานะที่สูงขึ้น lock icon  26 กันยายน 2560
1804/2560 ให้พนักงานจ้างทั่วไปพ้นจากตำแหน่ง  22 กันยายน 2560
1798/2560 ให้พนักงานจ้างทั่วไปได้รับเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว  21 กันยายน 2560
1797/2560 ให้พนักงานจ้างตามภารกิจลาออกจากการปฏิบัติงาน  21 กันยายน 2560
1773/2560 เลื่อนและแต่งตั้งข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดให้ดำรงตำแหน่งในระดับที่สูงขึ้น lock icon  18 กันยายน 2560
1758/2560 เลื่อนและแต่งตั้งข้าราชการครูองค์การบริหารส่วนจังหวัดให้มีวิทยฐานะที่สูงขึ้น lock icon  15 กันยายน 2560
1755/2660 ให้พนักงานจ้างตามภารกิจได้รับเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว  14 กันยายน 2560
1747/2560 ต่อสัญญาจ้างพนักงานจ้างทั่วไป  14 กันยายน 2560
1744/2560 การต่อสัญญาจ้างพนักงานจ้างตามภารกิจ  13 กันยายน 2560
1689/2560 แก้ไขคำสั่งรับโอนพนักงานส่วนตำบลมาบรรจุและแต่งตั้งเป็นข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด lock icon
25 สิงหาคม 2560
1513/2560 แก้ไขคำสั่งต่อสัญญาจ้างพนักงานจ้างตามภารกิจ (เฉพาะราย)  3 สิงหาคม 2560
1497/2560 แก้ไขคำสั่งรับโอนพนักงานส่วนท้องถิ่นอื่นมาบรรจุและแต่งตั้งเป็นข้าราชการครูองค์การบริหารส่วนจังหวัด lock icon
2 สิงหาคม 2560
1456/2560 แก้ไขคำสั่งรับโอนข้าราชการพลเรือนสามัญมาบรรจุและแต่งตั้งเป็นข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด lock icon  25 กรกฎาคม 2560
1382/2560 ยกเลิกคำสั่งและเลื่อนขั้นเงินเดือนข้าราชการครูองค์การบริหารส่วนจังหวัด ประจำปี 2560 ครั้งที่ 1 (เฉพาะราย) lock icon  14 กรกฎาคม 2560
1381/2560 ให้ข้าราชการครูองค์การบริหารส่วนจังหวัดได้รับเงินค่าตอบแทนนอกเหนือจากเงินเดือน lock icon  14 กรกฎาคม 2560
1380/2560 เลื่อนและแต่งตั้งข้าราชการครูองค์การบริหารส่วนจังหวัดให้มีวิทยฐานะที่สูงขึ้น lock icon  14 กรกฎาคม 2560
1343/2560 ยกเลิกคำสั่งและเลื่อนขั้นเงินเดือนข้าราชการครูองค์การบริหารส่วนจังหวัด ประจำปี 2560 ครั้งที่ 1 (เฉพาะราย) lock icon  11 กรกฎาคม 2560
1342/2560 ยกเลิกคำสั่งและเลื่อนขั้นเงินเดือนข้าราชการครูองค์การบริหารส่วนจังหวัด ประจำปี 2559 ครั้งที่ 2 (เฉพาะราย) lock icon  11 กรกฎาคม 2560
1341/2560 ยกเลิกคำสั่งและเลื่อนขั้นเงินเดือนข้าราชการครูองค์การบริหารส่วนจังหวัด ประจำปี 2559 ครั้งที่ 1 (เฉพาะราย) lock icon  11 กรกฎาคม 2560
1340/2560 ยกเลิกคำสั่งให้ข้าราชการครูองค์การบริหารส่วนจังหวัดที่อัตราเงินเดือนถึงขั้นสูงของอันดับตำแหน่งและวิทยฐานะให้ได้รับอัตราเงินเดือนในอันดับถัดไป lock icon  11 กรกฎาคม 2560
1339/2560 ให้ข้าราชการครูองค์การบริหารส่วนจังหวัดได้รับเงินค่าตอบแทนนอกเหนือจากเงินเดือน lock icon  11 กรกฎาคม 2560
1338/2560 เลื่อนและแต่งตั้งข้าราชการครูองค์การบริหารส่วนจังหวัดให้มีวิทยฐานะที่สูงขึ้น lock icon  11 กรกฎาคม 2560
1329/2560 ย้ายข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด  7 กรกฎาคม 2560
1327/2560 ให้ข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดได้รับเงินเพิ่มพิเศษสำหรับการสู้รบ (พ.ส.ร.)  6 กรกฎาคม 2560
1326/2560 เลื่อนขั้นเงินเดือนข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 ครั้งที่ 1 lock icon  6 กรกฎาคม 2560
1300/2560 ต่อสัญญาจ้างพนักจ้างตามภารกิจ  30 มิถุนายน 2560
1276/2560 ให้พนักงานจ้างทั่วไปลาออกจากการปฏิบัติงาน  28 มิถุนายน 2560
1175/2560 ให้พนักงานจ้างตามภารกิจลาออกจากการปฏิบัติงาน  14 มิถุนายน 2560
1172/2560 การจ้างพนักงานจ้างตามภารกิจ  14 มิถุนายน 2560
1156/2560 ให้ข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดได้รับเงินเพิ่มสำหรับตำแหน่งที่มีเหตุพิเศษตำแหน่งนิติกร (พ.ต.ก.) กรณีให้ได้รับเงิน พ.ต.ก. ครั้งแรก lock icon 12 มิถุนายน 2560
1100/2560 ย้ายข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด lock icon  2 มิถุนายน 2560
1098/2560 การจ้างพนักงานจ้างตามภารกิจ  2 มิถุนายน 2560
1029/2560 รับโอนพนักงานส่วนตำบลมาบรรจุและแต่งตั้งเป็นข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด  24 พฤษภาคม 2560
935/2560 ให้ข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดลาออกจากราชการ  11 พฤษภาคม 2560
827/2560 รับโอนข้าราชการพลเรือนสามัญมาบรรจุและแต่งตั้งเป็นข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด  28 เมษายน 2560
731/2560 ให้ข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดได้รับเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว lock icon  18 เมษายน 2560
726/2560 เลื่อนขั้นเงินเดือนข้าราชการครูองค์การบริหารส่วนจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ครั้งที่ 1 lock icon 12 เมษายน 2560
725/2560 เพิ่มค่าจ้างลูกจ้างประจำ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ครั้งที่ 1 lock icon 12 เมษายน 2560
724/2560 เลื่อนขั้นเงินเดือนข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ครั้งที่ 1 lock icon 12 เมษายน 2560
674/2560 ให้พนักงานจ้างพ้นจากการไปช่วยปฏิบัติงาน 5 เมษายน 2560
656/2560 ให้พนักงานจ้างตามภารกิจลาออกจากการปฏิบัติงาน 3 เมษายน 2560
648/2560 ต่อสัญญาจ้างพนักงานจ้างตามภารกิจ 31 มีนาคม 2560
622/2560 รับโอนพนักงานครูเทศบาลมาบรรจุและแต่งตั้งเป็นข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด 28 มีนาคม 2560
508/2560 เลื่อนและแต่งตั้งข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดให้ดำรงตำแหน่งในระดับที่สูงขึ้น lock icon 15 มีนาคม 2560
507/2560 เลื่อนและแต่งตั้งข้าราชการองค์ก

แจ้งเวียนประกาศ

แจ้งเวียนประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราช

  เรื่อง ประกาศ ณ วันที่
     
ประกาศคณะกรรมการประเมินบุคคล เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธเข้ารับการประเมิน กำหนดวัน เวลา สถานที่ ระเบียบและหลักเกณฑ์การประเมินบุคคลเพื่อแต่งตั้งลูกจ้างประจำให้ดำรงตำแหน่งสูงขึ้นnewff24 22 กุมภาพันธ์ 2561
ปรับปรุงแผนอัตรากำลัง 3 ปี ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราช ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561-2563 ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม (ครั้งที่ 2) พ.ศ. 2560 newff24 29 พฤศจิกายน 2560
ปรับปรุงแผนอัตรากำลัง 3 ปี ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราช ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561-2563 ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม (ครั้งที่ 1) พ.ศ. 2560 newff24 28 พฤศจิกายน 2560
รายชื่อข้าราชการ/ข้าราชการครูองค์การบริหารส่วนจังหวัดและลูกจ้างประจำ ผู้มีผลการปฏิบัติงานอยู่ในระดับดีเด่น  11 ตุลาคม 2560
โครงสร้างส่วนราชการและการแบ่งส่วนราชการภายในองค์การบริหารส่วนจังหวัด  27 กันยายน 2560
ประกาศใช้แผนอัตรากำลัง 3 ปี ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราช ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 - 2563 lock icon  27 กันยายน 2560
แก้ไขประกาศขึ้นบัญชีผู้สอบแข่งขันได้เพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด  17 กรกฎาคม 2560
แก้ไขประกาศรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด  17 กรกฎาคม 2560
ให้ลูกจ้างประจำพ้นจากราชการเนื่องจากเกษียณอายุ  14 กรกฎาคม 2560
ให้ข้าราชการครูองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราชพ้นจากราชการเนื่องจากเกษียณอายุ  14 กรกฎาคม 2560
ให้ข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราชพ้นจากราชการเนื่องจากเกษียณอายุ  14 กรกฎาคม 2560
รายชื่อข้าราชการ/ข้าราชการครูองค์การบริหารส่วนจังหวัดและลูกจ้างประจำ ผู้มีผลการปฏิบัติงานอยู่ในระดับดีเด่น 11 เมษายน 2560
หลักเกณฑ์และวิธีประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานจ้าง 8 กุมภาพันธ์ 2560
ผลการคัดเลือกบุคลากรดีเด่น ประจำปี 2559 ตามโครงการเชิดชูเกียรติบุคลากรดีเด่น ประจำปี 2559 18 ตุลาคม 2559
รายชื่อข้าราชการ/ข้าราชการครูองค์การบริหารส่วนจังหวัด และลูกจ้างประจำ ผู้มีผลการปฏิบัติงานอยู่ในระดับดีเด่น lock icon 13 ตุลาคม 2559
รายชื่อผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจและพนักงานจ้างทั่วไป 18 สิงหาคม 2559
รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจและพนักงานจ้างทั่วไป หลักเกณฑ์และวิธีการเลือกสรร วัน เวลา สถานที่ และระเบียบปฏิบัติเกี่ยวกับการเลือกสรร 16 มิถุนายน 2559
หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด 31 พฤษภาคม 2559
รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจและพนักงานจ้างทั่วไป 11 เมษายน 2559
รายชื่อข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดและลูกจ้างประจำที่มีผลการประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติงานอยู่ในระดับดีเด่น 11 เมษายน 2559

 หมายเหตุ รายการที่มี lock icon เป็นรายการสำหรับสมาชิกเท่านั้น ต้องล็อกอินเข้าสู่ระบบจึงจะสามารถดูข้อมูลได้

 

แจ้งเวียนประกาศ ก.จ.จ.นครศรีธรรมราช

  เรื่อง ประกาศ ณ วันที่
ประกาศหลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลขององค์การบริหารส่วนจังหวัด (4 ฉบับ)newff24 15 กุมภาพันธ์ 2560
ยกเลิกประกาศ ก.จ.จ.นศ. เรื่อง กำหนดหลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการคัดเลือกกรณีมีเหตุพิเศษที่ไม่ต้องสอบแข่งขันสำหรับพนักงานจ้างที่ปฏิบัติหน้าที่ในสถานศึกษาเพื่อบรรจุแต่งตั้งเป็นข้าราชการครูองค์การบริหารส่วนจังหวัด newff24 25 ตุลาคม 2560
มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับพนักงานจ้าง พ.ศ. 2547 แก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ 9 พ.ศ. 2559  16 สิงหาคม 2547
มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับพนักงานจ้าง (ฉบับที่ 7) 9 ธันวาคม 2559
การยกเลิกหลักเกณฑ์ที่ไม่อาจใช้ในระบบจำแนกตำแหน่งในระบบใหม่  17 สิงหาคม 2559
หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับตำแหน่งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาองค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ. 2559  17 สิงหาคม 2559
มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับพนักงานจ้าง (ฉบับที่ 6)  12 กรกฎาคม 2559
หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลองค์การบริหารส่วนจังหวัด (แก้ไขเพิ่มเติม) พ.ศ. 2559 (บัญชีเงินประจำตำแหน่งพนักงานส่วนท้องถิ่น บัญชี 2)  17 พฤษภาคม 2559
กำหนดหลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการคัดเลือกกรณีมีเหตุพิเศษที่ไม่ต้องสอบแข่งขันสำหรับพนักงานจ้างที่ปฏิบัติหน้าที่ในสถานศึกษาเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นข้าราชการครูองค์การบริหารส่วนจังหวัด (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2559  17 พฤษภาคม 2559
หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการกำหนดจำนวนตำแหน่งศึกษานิเทศก์ในองค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ. 2559  18 เมษายน 2559
หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลขององค์การบริหารส่วนจังหวัด (แก้ไขเพิ่มเติม) พ.ศ. 2559 (บัญชีอัตราเงินเดือนพนักงานส่วนท้องถิ่น บัญชี 5) 8 เมษายน 2559
หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลขององค์การบริหารส่วนจังหวัด (แก้ไขเพิ่มเติม) พ.ศ. 2558 (บัญชีรายละเอียดมาตรฐานกำหนดตำแหน่ง) 30 ธันวาคม 2558
หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลขององค์การบริหารส่วนจังหวัด (แก้ไขเพิ่มเติม) พ.ศ. 2558 (การกำหนดประเภทและระดับตำแหน่งของข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด) 30 ธันวาคม 2558
หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับโครงสร้างส่วนราชการและระดับตำแหน่งขององค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ. 2558 30 ธันวาคม 2558
หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลขององค์การบริหารส่วนจังหวัด (แก้ไขเพิ่มเติม) พ.ศ. 2558 (หลักเกณฑ์และวิธีประเมินผลการปฏิบัติงาน) 30 ธันวาคม 2558
หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลขององค์การบริหารส่วนจังหวัด (แก้ไขเพิ่มเติม) พ.ศ. 2558 (หลักเกณฑ์การเลื่อนขั้นเงินเดือนข้าราชการ) 30 ธันวาคม 2558
หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลขององค์การบริหารส่วนจังหวัด (แก้ไขเพิ่มเติม) พ.ศ. 2558 (การกำหนดโควตาและวงเงินเลื่อนขั้นเงินเดือน) 30 ธันวาคม 2558
หลักเกณฑ์และเงื่อนไขในการอุทธรณ์ และการร้องทุกข์ พ.ศ. 2558 30 ธันวาคม 2558
หลักเกณฑ์และเงื่อนไขในการให้ออกจากราชการ พ.ศ. 2558 30 ธันวาคม 2558
หลักเกณฑ์และเงื่อนไขในการสอบสวน การลงโทษทางวินัย พ.ศ. 2558 30 ธันวาคม 2558
หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลขององค์การบริหารส่วนจังหวัด (แก้ไขเพิ่มเติม) พ.ศ. 2558 (การย้ายข้าราชการ) 30 ธันวาคม 2558
หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลขององค์การบริหารส่วนจังหวัด (แก้ไขเพิ่มเติม) พ.ศ. 2558 (อัตราเงินเดือนตามคุณวุฒิ) 15 ธันวาคม 2558
มาตรฐานเกี่ยวกับจริยธรรมของข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้าง 29 กันยายน 2558
มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับพนักงานจ้าง (ฉบับที่ 5) 5 ตุลาคม 2558
มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับพนักงานจ้าง (ฉบับที่ 4) 19 มกราคม 2558
มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับพนักงานจ้าง (ฉบับที่ 3) 9 กันยายน 2557
หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลขององค์การบริหารส่วนจังหวัด (แก้ไขเพิ่มเติม) พ.ศ. 2555 (การลาของข้าราชการ) 3 ตุลาคม 2555
มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับพนักงานจ้าง (ฉบับที่ 2) 7 กันยายน 2554
มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับพนักงานจ้าง (เพิ่มเติม) 7 มิถุนายน 2548
มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับพนักงานจ้าง 16 สิงหาคม 2547


แจ้งเวียนประกาศ กจ. (ก.กลาง)

  เรื่อง ประกาศ ณ วันที่
มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับการสอบคัดเลือกและการคัดเลือกข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดให้ดำรงตำแหน่งสายงานผู้บริหาร (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2560 newff24 14 พฤศจิกายน 2560
มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับการสอบคัดเลือกและการคัดเลือกข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดให้ดำรงตำแหน่งสายงานผู้บริหาร พ.ศ. 2560 newff24 27 กรกฎาคม 2560
มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการสอบแข่งขัน พ.ศ. 2560  27 มิถุนายน 2560
มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับการคัดเลือก พ.ศ. 2560  29 มีนาคม 2560
มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับการจัดทำมาตรฐานกำหนดตำแหน่งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาองค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ. 2559  8 มิถุนายน 2559

 

แจ้งเวียนประกาศอื่น ๆ

ประกาศ เรื่อง ประกาศ ณ วันที่
คกก.ประเมินผลงานฯ รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือก กำหนดวัน เวลา สถานที่ ระเบียบและหลักเกณฑ์การสัมภาษณ์เพื่อคัดเลือกข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดเลื่อนและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งในระดับที่สูงขึ้น ประกาศ ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน พ.ศ. 2560 newff24 30 พฤศจิกายน 2560
จังหวัด นศ. กำหนดให้หัวหน้าส่วนราชการประจำจังหวัดเป็นกรรมการในคณะกรรมการข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราช  12 มิถุนายน 2560
จังหวัด นศ. เปลี่ยนแปลงการกำหนดส่วนราชการที่เกี่ยวข้องในคณะกรรมการข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราช  12 มิถุนายน 2560
คกก.คัดเลือกฯ รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดตำแหน่งผู้บริหารขององค์การบริหารส่วนจังหวัดเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งในระดับที่สูงขึ้น สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราช  28 ตุลาคม 2559
คกก.คัดเลือกฯ ประกาศ ผลการรับสมัครคัดเลือกเพื่อพิจารณารับโอนข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดตำแหน่งบริหารจากองค์การบริหารส่วนจังหวัดอื่น มาแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งบริหารที่ว่าง  12 กันยายน 2559
คกก.คัดเลือกฯ ประกาศรับสมัครคัดเลือกข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดตำแหน่งผู้บริหารขององค์การบริหารส่วนจังหวัด เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งในระดับที่สูงขึ้นขององค์การบริหารส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราช  แบบฟอร์มแนบท้ายประกาศ  8 กันยายน 2559 
คกก.คัดเลือกฯ รับสมัครคัดเลือกเพื่อพิจารณารับโอนข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดตำแหน่งบริหารจากองค์การบริหารส่วนจังหวัดอื่น มาแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งบริหารที่ว่าง  29 กรกฎาคม 2559ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป

กองการเจ้าหน้าที่ องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราช

71 หมู่ที่ 7 ถนนเทวบุรี ตำบลโพธิ์เสด็จ อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช 80000

โทรศัพท์ 0 7535 6253 ต่อ 402, 403, 405 อีเมล personnel.nstpao@gmail.com

Copyright © 2015. All Rights Reserved.